Egyházak

Evangélikus templom 01
Evangélikus templom 

Evangélikus Egyház

Cím: 6916 Ambrózfalva, Luther u. 3.
Lelkész: Csonka Zsuzsanna
Istentisztelet: minden vasárnap, 9-10 óráig

Új imaterem

Katolikus Egyház

Cím: Faluház, 6916 Ambrózfalva, Dózsa u. 2.
Lelkész: Kasuba Róbert
Istentisztelet: minden hónap 3. szombatján

Délmagyarország