Házi gondozás

Név: Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros, Magyarcsanád, Nagylak, Ambrózfalva

Gondozónő: Csirik Erzsébet

Székhelye: 6916 Ambrózfalva, Dózsa 25.

Elérhetőség: 06-62/650-054

 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS CÉLJA, FELADATA

Házi segítségnyújtás keretében kell biztosítani az ellátást igénybe vevő személy részére, saját otthonában az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, amely az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, illetve az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést jelent. A gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükséglete saját környezetében életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi gondozás módja, formája, gyakorisága az idősek egyéni igénye, szükségletének megfelelően kerül meghatározása.

 

FELADATAI

A létfeltételek biztosítása, a személyi és környezeti higiéné megteremtése, az egészségi, anyagi, jogi helyzetének megőrzése, javítása, az elhagyatottság megszüntetése, az aktivitás megtartása, a kulturális igények kielégítése.

 

Szakmai program