Polgárőr Egyesület

Ambrózfalva Polgárőr Egyesület
Név: Ambrózfalva Polgárőr Egyesület
Alakult: 2008.02.22.
Székhelye: 6916 Ambrózfalva Dózsa Gy. u. 1.
Elnök: Csirik István
Elérhetőség: https://twitter.com/Polgarorseg

 

Feladata
Az Egyesület célja, a település közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése.
Közreműködés a határőrizetben a környezet- és a természetvédelemben, a vészhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, ill. az önkormányzat, a helyi intézmények és a lakosság közötti bizalom erősítésében.
Közreműködünk továbbá a helyi közbiztonság, közösségi védelem érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatai ellátásában. Kiemelt figyelmet fordítva a fiatalkorúak közében az alkohol és drogfogyasztás megelőzésére.

 

Az Egyesület célja elérése érdekében elsődlegesen az alábbi feladatokat látja el:
Működése területén járőrszolgálatot szervez.
A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem elősegítése érdekében a nyilvánosság eszközeinek felhasználásával felvilágosító tevékenységet folytat a lakosság körében. A bűncselekmények megelőzése érdekében javaslatot tesz az önkormányzatnak és a bűnmegelőző szerveknek. Jelzi az általa észlelt bűnelkövetésre utaló körülményeket. Részt vesz meghatározott helyszín, ill. esemény biztosításában, a rendfenntartásban. Közreműködik az objektum, vagy terület megfigyelésében, támogatja és segíti az ott eljáró szerveket.
Az Egyesület az önkormányzattal, a rendőrséggel, a határőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a vám és pénzügyőrséggel, környezet- és természetvédelmi szervekkel, az önkéntes tűzoltósággal, a mezei és természetvédelmi őrszolgálattal és egyéb polgárőrséggel a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvényben írt szervezetekkel az együttműködési, tartalmi elemeire és a közös feladatok ellátásának rendjén, együttműködési megállapodásokat köthet.