Folyamatban lévő projektek

Ambrózfalvi Nyugdíjasok Klubja Klubhelyiség kialakítása a Magyar Falu Program Civil Alap Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt támogatásával

Férfi mosdó
Arculati tábla a homlokzaton
Arculati tábla a homlokzaton

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00037 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Értékközvetítés a Makó-térségi közösségekben

EFOP-1.5.3-16-2017-00037- „Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben” (akadálymentes)

2018.február 20.
Makó Város Önkormányzata
INNOVÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

Sajtóközlemény

„HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN – KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK – ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS A MAKÓ -TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGEKBEN”

Makó Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Értékközvetítés a Makó-térségi közösségekben” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00037 számú, 498.499.349 Ft támogatási összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Makó, Pitvaros, Csanádalberti, Nagyér, Ambrózfalva, Kövegy, Csanádpalota, Nagylak, Királyhegyes – a következő 30 hónap során a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére „Utazó szakemberek” szolgáltatásait lehet igénybe venni. A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerőpiaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, gyermeknapokkal, kirándulásokkal, rendezvényekkel, egészségnapokkal kívánja támogatni a projekt. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében állandó gyermekfelügyelet igénybe vételére nyílik lehetőség, ösztöndíjak kerülnek kiírásra, valamint a közösségi közlekedés szervezésére is sor kerül. A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet is, melynek érdekében kulturális programok, zenei rendezvények, egészségnapok kerülnek megrendezésre.

A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00023 – Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Esélyteremtés a gyermekekért – közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben.

EFOP-3.9.2-16-2017-00023 – „Esélyteremtés a gyermekekért” (akadálymentes)

2018.02.20.
Makó Város Önkormányzata
INNOVÁCIÓS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI iroda

Sajtóközlemény

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN – KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK –  ESÉLYTEREMTÉS A GYERMEKEKÉRT –  KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE  A MAKÓI KISTÉRSÉGBEN “

Makó Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek – Esélyteremtés a gyermekekért – közszolgáltatások fejlesztése a Makói kistérségben” címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00023 számú, 499.018.346,- Ft támogatási összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt célja a humán közszolgáltatások fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az óvodás és iskolás gyermekek közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének javítása iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

 A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Makó, Pitvaros, Csanádalberti, Nagyér, Ambrózfalva, Kövegy, Csanádpalota, Nagylak, Királyhegyes – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

Megrendezésre kerülnek foglalkozások az óvoda-iskola közti átmenet megkönnyítésére, pályaválasztási programok segítik az iskolásokat a továbbtanulásban, tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt a gyerekek. A projekt részeként támogatásra kerül a hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga szerzése, illetve az általános és középiskolásokat 25 hónapon keresztül szakemberek segítik az életpálya-építésben.

A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok segítik a nevelésben, valamint az idősebb korosztálynak is számos program kerül lebonyolításra.

Nagy hangsúlyt kap a projektben az öko-tudatosság: Föld napi akciók, Föld napi játszóházak, utazó planetárium, interaktív kiállítások színesítik a programokat.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, jogász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

A program tervezett fizikai befejezése 2020.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

VP6-19.2.1.-84-3-17.  A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Tisza-Maros értékei tematikus rendezvény lebonyolítása

 

A Kedvezményezett neve: Ambrózfalva Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: „VP6-19.2.1.-84-3-17.  A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Tisza-Maros értékei tematikus rendezvény lebonyolítása.”

A projekt címe, azonosító száma: „A 175 éves Ambrózfalva hagyományőrző rendezvénye”, 1954149115.

A szerződött támogatás összege: bruttó 977. 900,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A település megalapításának 175 éves évfordulója alkalmából Ambrózfalva Község Önkormányzata Jubileumi Falunapi programot kíván megvalósítani, melynek keretében helyi termékek bemutatójára is sor kerül. A rendezvény szórakoztató,- és sport programokkal kiegészítve valamennyi korosztálynak, kiemelten a hátrányos helyzetű célcsoportoknak szól, melynek során az érdeklődési körének megfelelően mindenki találhat magának szórakozási lehetőséget, ezáltal is hozzá kívánunk járulni a település népességmegtartó erejéhez, a lakosság közösségerősító érzületének, helyi identitástudatának erősödéséhez.

A projekt megvalósításának tervezett napja: 2019. július 20.

   

                                                                   

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00011

 A helyi identitás és kohézió erősítése Pitvaros mikro térségében projekt

Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér,  Pitvaros és a Provita Segítő Szolgálat

Pitvaros Községi Önkormányzat, Ambrózfalva Község Önkormányzata, Csanádalberti Községi Önkormányzat, Nagyéri Községi Önkormányzat és a Provita Segítő Szolgálat konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Pitvaros mikro térségben” című, TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00011 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A pályázat keretén belül a közösségi interjúkon, közösségi beszélgetéseken illetve műhelymunkákon valamint a közösségi felmérésen keresztül megismertük a körülöttünk élők igényeit, terveit, véleményét, helyismereti tudását valamint a legfontosabbat, az álmaikat. Ezekből az álmokból szeretnénk reményt kovácsolni és ösztönözni az embereket arra, hogy együtt tegyünk a közösségért. A Helyi Cselekvési terv keretein belül bemutatjuk az itt élők közös álmait. A Helyi Cselekvési terv tartalmazza az elkövetkezendő három év eseményeit, programjait, akcióit mind a négy településen valamint a legfontosabbat: célokat, amelyekkel egy közösségé kovácsolódhatunk mindannyian.