Pályázatok – folyamatban lévő projektek

Kedvezményezett: Ambrózfalva Község Önkormányzata

Önkormányzati épületek, óvoda és községháza energetikai korszerűsítése Projekt

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00014

A támogatás összege: 79,00 millió Ft.

A támogatás mértéke. 100 %.

Ambrózfalva Község Önkormányzata 2017. június 12-én kötött Támogatási szerződést az Önkormányzati épületek, óvoda és községháza energetikai korszerűsítése Projekt tárgyában.

A Projekt keretében az óvoda és községháza épületeinek energiahatékonyságát célzó felújítása során sorra kerülő munkanemek:

·       a határoló szerkezetek hőszigetelése,

·       a fűtés és melegvíz előállításához elektromos árammal működtetett, új kondenzációs gázkazánnal kiegészített hőszivattyús rendszer, termoszeleppel ellátott radiátorokkal üzemelő fűtésrendszer kiépítése,

·       a hőszivattyúra épülő fűtési rendszer, valamint az intézmények elektromos áram szükségletének kiszolgálására megújuló energia felhasználásával, napelemes rendszer kiépítése,

·       valamint az akadálymentesítés kialakítása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

2018.03.01_sajtokozlemeny_MAKO_153 (1) 2018.03.01_sajtokozlemeny_2020_EFOP392_indito

VP6-19.2.1.-84-3-17.  A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Tisza-Maros értékei tematikus rendezvény lebonyolítása

 

A Kedvezményezett neve: Ambrózfalva Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: „VP6-19.2.1.-84-3-17.  A Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület – Tisza-Maros értékei tematikus rendezvény lebonyolítása.”

A projekt címe, azonosító száma: „A 175 éves Ambrózfalva hagyományőrző rendezvénye”, 1954149115.

A szerződött támogatás összege: bruttó 977. 900,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A település megalapításának 175 éves évfordulója alkalmából Ambrózfalva Község Önkormányzata Jubileumi Falunapi programot kíván megvalósítani, melynek keretében helyi termékek bemutatójára is sor kerül. A rendezvény szórakoztató,- és sport programokkal kiegészítve valamennyi korosztálynak, kiemelten a hátrányos helyzetű célcsoportoknak szól, melynek során az érdeklődési körének megfelelően mindenki találhat magának szórakozási lehetőséget, ezáltal is hozzá kívánunk járulni a település népességmegtartó erejéhez, a lakosság közösségerősító érzületének, helyi identitástudatának erősödéséhez.

A projekt megvalósításának tervezett napja: 2019. július 20.

   

                                                                   

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00011

 A helyi identitás és kohézió erősítése Pitvaros mikro térségében projekt

Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér,  Pitvaros és a Provita Segítő Szolgálat

Pitvaros Községi Önkormányzat, Ambrózfalva Község Önkormányzata, Csanádalberti Községi Önkormányzat, Nagyéri Községi Önkormányzat és a Provita Segítő Szolgálat konzorciumban célul tűzte ki a helyi közösség fejlesztését. Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Pitvaros mikro térségben” című, TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00011 azonosító számú pályázatot nyújtottak be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A pályázat keretén belül a közösségi interjúkon, közösségi beszélgetéseken illetve műhelymunkákon valamint a közösségi felmérésen keresztül megismertük a körülöttünk élők igényeit, terveit, véleményét, helyismereti tudását valamint a legfontosabbat, az álmaikat. Ezekből az álmokból szeretnénk reményt kovácsolni és ösztönözni az embereket arra, hogy együtt tegyünk a közösségért. A Helyi Cselekvési terv keretein belül bemutatjuk az itt élők közös álmait. A Helyi Cselekvési terv tartalmazza az elkövetkezendő három év eseményeit, programjait, akcióit mind a négy településen valamint a legfontosabbat: célokat, amelyekkel egy közösségé kovácsolódhatunk mindannyian.